VILKÅR FOR ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN

Img_VILKÅR FOR ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN

La Roche-Posay byder dig (herefter kaldet Brugeren) velkommen til sin hjemmeside, på Internetadressen: www.laroche-posay.dk (herefter kaldet Hjemmesiden).

Hjemmesiden kontrolleres af L’Oréal Danmark A/S, Active Cosmetics Division, La Roche-Posay, Stationsparken 37, 2600 Glostrup. Ved at bruge vores Hjemmeside viser du din accept af nedenstående vilkår (herefter kaldet Vilkår). Vi forbeholder os retten til at ændre, tilpasse eller supplere nedenstående Vilkår uden forudgående varsel, og du bedes derfor regelmæssigt henholde dig hertil.

Hvis du på noget tidspunkt ikke kan acceptere Vilkårene, bør du ikke bruge Hjemmesiden. Fra tid til anden vil La Roche-Posay muligvis køre konkurrencer og reklamer via Hjemmesiden. Særskilte vilkår og betingelser for sådanne konkurrencer og reklamer kan blive angivet, hvor de anvendes.

1. Ophavsret til Hjemmesiden

Ved at gøre brug af Hjemmesiden får Brugerne en begrænset ret til brug af denne. Denne brugsret giver Brugerne en begrænset og ikke-eksklusiv brugsret udelukkende til privat brug af Hjemmesidens indhold. I henhold til ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsføringsloven og øvrige love om immaterielle rettigheder, er visning og/eller kopiering af hele eller dele af Hjemmesidens elementer strengt forbudt udenfor de ovennævnte retningslinjer. Derfor er det strengt forbudt, uden La Roche-Posay’s forudgående udtrykkelige og skriftlige tilladelse, at foretage nogen form for visning, kopiering, ændring, distribution eller anden udnyttelse af hele eller en del af Hjemmesidens elementer på noget som helst medium, med nogen som helst begrundelse eller i nogen som helst form.

Anmodning om tilladelse skal sendes til følgende e-mail adresse:

Enhver uautoriseret brug af Hjemmesidens elementer kan være en krænkelse af ophavsretsloven og/eller varemærkeloven og kan straffes i henhold til gældende love.

2. Varemærker på Hjemmesiden

Alle brands og produktmærker (herefter kaldet Varemærker) nævnt på Hjemmesiden er beskyttede som registrerede eller uregistrerede varemærker i henhold til varemærkeloven og kan endvidere være beskyttet i henhold til ophavsretsloven, markedsføringsloven og øvrige love om immaterielle rettigheder.

Enhver brug af Varemærkerne skal respektere disse loves bestemmelser, og en sådan brug må ikke på nogen måde uretmæssigt associere La Roche-Posay med uvedkommende, og en sådan brug må ikke på nogen måde udvande La Roche-Posay’s Varemærker ved for eksempel at bruge Varemærkerne som fællesbetegnelse for en produkttype.

Er du i tvivl om brugen af La Roche-Posay’s Varemærker, bør du forudgående indhente udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra La Roche-Posay. Anmodning om tilladelse skal sendes til følgende e-mail adresse:

3. Personlige oplysninger og databeskyttelse

La Roche-Posay kan indhente personlige oplysninger fra Brugerne, såsom navn, adresse, øvrige kontaktoplysninger og tekniske oplysninger om brugeradfærd på Hjemmesiden. La Roche-Posay behandler alene oplysninger om Brugere, som Brugerne selv har givet til La Roche-Posay (læs endvidere længere nede om brugen af cookies på Hjemmesiden).

Vi indsamler oplysningerne for at lære vores Brugere bedre at kende, og for at kunne opfylde Brugernes behov og forventninger.

I henhold til Lov om behandling af personoplysninger skal Brugerne hermed informeres om, at de har ret til at få adgang til og anmode om at ændre eller slette deres personlige oplysninger. For at udnytte denne ret, skal Brugere skrive til følgende adresse: L’Oréal Danmark, La Roche-Posay, Stationsparken 37, 2600 Glostrup.

Endelig, og med mindre Brugerne anmoder om det modsatte, kan La Roche-Posay bruge oplysningerne til at kontakte dig, og La Roche-Posay kan videregive brugeroplysninger til sine forretningspartnere.

4. Brug af Hjemmesiden

a. Brug af Hjemmesidens indhold

La Roche-Posay bestræber sig på at opdatere Hjemmesidens indhold og på at sikre, at oplysninger på Hjemmesiden er korrekte. Brugere skal imidlertid være klar over, at den tekniske stabilitet for overførsel af data og information på Internet ikke er fejlfri, og omtalte oplysninger og information cirkulerer på netværk, der er meget forskellige. Derfor kan La Roche-Posay ikke garantere nøjagtigheden af oplysninger på Hjemmesiden.

Underretning om enhver fejl eller mangel bør sendes til følgende e-mail adresse: [email protected] Enhver brug af Hjemmesiden, der ikke er i overensstemmelse med det oprindeligt tiltænkte og enhver overtrædelse af de her givne vilkår vil medføre retsforfølgelse i henhold til gældende lov.

b. Adgang til Hjemmesiden

La Roche-Posay vil bestræbe sig på at gøre Hjemmesiden tilgængelig uden at give nogen garanti for, at Hjemmesiden altid vil virke. På grund af vedligeholdelse eller opdatering eller nogen anden årsag, i de fleste tilfælde af teknisk karakter, kan adgang til Hjemmesiden midlertidigt afbrydes. La Roche-Posay kan på ingen måde blive holdt ansvarlig for sådanne afbrydelser eller for de konsekvenser, dette måtte have for Brugerne. Selv om La Roche-Posay benytter de nyeste antivirusprogrammer, fraskriver vi os ethvert ansvar for skader og funktionsforstyrrelser, der skyldes virus og orm eller anden ondsindet kode.

c. Links til og fra Hjemmesiden

De links, der ligger på Hjemmesiden, kan føre Brugere til Internet hjemmesider, der tilhører virksomhedens forskellige partnere eller andre virksomheder eller personer. Disse hjemmesider er ikke blevet gennemgået af La Roche-Posay, og La Roche-Posay er således ikke ansvarlig for indholdet af sådanne hjemmesider eller for Brugeres brug af dem. Brugerne har alene ansvaret for adgang til disse hjemmesider. Der må ikke oprettes links til Hjemmesiden og/eller sider indeholdt på Hjemmesiden på Brugerens egen hjemmeside, uden La Roche-Posay forudgående udtrykkelige og skriftlige tilladelse. Enhver forespørgsel af denne art bedes sendt til følgende e-mail adresse: [email protected]

d. Cookies

Det kan forekomme at La Roche-Posay web-site server eller servere tilhørende de firmaer, vi bruger til at sørge for vedligeholdelsen af denne Hjemmeside, placerer en cookie på Brugerens computer for at gøre det muligt for Brugeren at bruge vores Hjemmeside på en for Brugeren mere personlig måde.

En "cookie" er en fil, som kan sendes af en server til Brugerens computer for at blive lagret af Brugerens browser på hans/hendes computers harddisk. Cookies gør det muligt for La Roche-Posay at genkende Brugerens computer, når han/hun besøger vores Hjemmeside, og gør det dermed også muligt for os at skræddersy Brugerens besøg på vores Hjemmeside og tilpasse det til hans/hendes behov og forventninger. Cookies gør det også muligt for Brugerne hurtigere og lettere at logge på vores Hjemmeside, samt for os at indhente information om deres tidligere besøg og gemme dem imellem besøgene. Den information, som indhentes af cookies, er derfor både funktionel og nyttig for Brugerne af La Roche-Posay’s Hjemmeside.

Tilknyttede samarbejdspartnere, der måtte have et samarbejde med os eller et link på vores Hjemmeside kan også benytte sig af "cookies" som ikke bliver sendt via vores Hjemmeside. Disse cookies kan hjælpe med til at anspore og vække Brugernes interesse for personligt rettet markedsføring eller anden form for kommunikation, som Brugerne måtte finde interessant. La Roche-Posay fralægger sig ethvert ansvar for denne type cookies.

De fleste web-browsere (som f.eks. Microsoft Internet Explorer og Netscape Navigator) kan konfigureres, så de afviser enhver installering af filer, der gør det muligt at indsamle informationer ("cookies"), eller som advarer Brugeren mod installering af denne type filer. Bemærk dog, at hvis browseren bliver konfigureret til at afvise cookies, vil man ikke være i stand til at bruge visse personliggjorte funktioner på La Roche-Posay’s Hjemmeside.

5. Ingen garantier

Hjemmesiden og indholdet heraf er stillet til Brugerens rådighed uden nogen form for garantier fra La Roche-Posay. La Roche-Posay garanterer således ikke for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til bestemte formål, iagttagelse af tredjemands rettigheder (herunder adkomst- og ejendomsrettigheder), m.v.

Context

La Roche-Posay fraskriver sig ethvert ansvar for direkte tab samt følgeskader, driftstab, avancetab og andre indirekte tab eller omkostninger, der måtte påføres Brugeren eller tredjemand ved brug af Hjemmesiden.

7. Skadesløsholdelse

Såfremt en tredjepart retter et krav mod La Roche-Posay, der udspringer af Brugerens brug af Hjemmesiden, herunder Brugerens misligholdelse af Vilkårene, krænkelse af immaterielrettigheder eller personlige rettigheder eller anden uberettiget brug, er Brugeren forpligtet til at holde La Roche-Posay skadesløs for alle udgifter m.v., som La Roche-Posay måtte blive påført som følge heraf.

8. Lovvalg og værneting

Disse Vilkår er underlagt dansk ret, og enhver uoverensstemmelse der udspringer heraf, skal afgøres ved København Byret som valgt værneting.

9. Ændringer af Vilkårene

La Roche-Posay forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre disse Vilkår for brug af Hjemmesiden, især med henblik på overholdelse af ny lovgivning eller nye bestemmelser eller for at lette brugen af Hjemmesiden for Brugeren. Enhver sådan ændring vil blive tilføjet til disse Vilkår.

10. Hosting

L’Oréal Danmark, Active Cosmetics, La Roche-Posay
Sidst opdateret: 31. marts 2011

LA ROCHE-POSAY
Avenue René Levayer
BP 23
86270 LA ROCHE POSAY (France)
CAPITAL SOCIAL 379.721,000 EUR – RCS LRPLP : 306 688 714 RCS Poitiers

Verizon France SAS
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
La Défense
92800 Puteaux France
Siret 398 517 169 RCS Nanterre
Tel: +33 (1) 53 75 82 00

Apotamox
70, rue des Marais
72000 Le Mans
www.apotamox.com
Siret 393 143 722 RCS Le Mans
Tel: +33 (2) 43 14 10 10

    Anbefalet til dig

    Se alle artikler
    3 pushs