BETINGELSER

Img_BETINGELSER

Disse Betingelser vedrører "FreeFromSpots"-programmet (herefter ”programmet”) som administreres af La Roche-Posay der er en del af L’Oréal Danmark A/S, CVR nr. 70710218, Havneholmen 25, 1561 København V (“L’Oréal” eller ”La Roche-Posay”).

SÅDAN DELTAGER DU

For at deltage i programmet skal du bo i Danmark  og være mindst 18 år. Endvidere skal du acceptere disse Betingelser.

Ansatte i L’Oréal og medlemmer af sådanne ansattes nærmeste familie eller husholdning kan ikke deltage i programmet.

Bemærk at kun én person pr. familie må deltage. Hvis flere medlemmer fra samme familie tilmelder sig, annulleres alle tilmeldinger fra den pågældende familie eller e-mailadresse.

Deltagelse er gratis.

Sådan gør du:
1.    Besvare denne e-mail med manglende informationer så vi kan sende dine pakker med posten (navn, adresse, e-mail etc. – se vedhæftede excel ark).
2.    Du gennemfører online spørgeundersøgelsen La Roche Posay sender dig i forbindelse med produkterne du tester.
3.    Datoerne for deltagelse: fra [1/6-2017] til [30/06-2017].

Ved at deltage i programmet forpligter du dig til at overholde Betingelserne og La Roche-Posays beslutninger, der er endelige i alle spørgsmål vedrørende programmet.

La Roche-Posay forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne til enhver tid før, under eller efter programmet.

Hvis en vinder ikke svarer på underretningen inden for 10 dage, kan La Roche-Posay udnævne en ny deltager. Den første delager vil i så fald ikke modtage en produktet og slettes fra programmet.

VINDERE

50 vindere udvælges af en jury bestående af repræsentanter fra det Nordiske og lokale marketing team fra La Roche-Posay. Juryen vil vælge vindere baseret på 1) personens egnethed til programmet, 2) personens behov for at modtage støtte fra La Roche-Posay, 3) personens interesse i at blive ambassadører for La Roche-Posay og 4) din interesse i at blive en del af programmet og være med til at udvikle ”FreeFromSpots platformen på internettet og på sociale medier. Juryens beslutning kan ikke ankes, og juryen behøver ikke begrunde beslutningen.

Vindere vil blive underrettet direkte via e-mail. Hvis en vinder ikke svarer på underretningen inden for 10 dage, kan La Roche-Posay udnævne en ny vinder. Den første vinder vil i så fald ikke modtage en præmie og slettes fra programmet.

PRODUKTENE

De udvalgte deltagerne modtager følgende produkter i juli 2018
•    En flaske Serozinc 150 ml  til en værdi af ca. DKK 90,00 pr. produkt.
•    En flaske Effaclar Duo(+) Unifiant til en værdi af ca. DKK 150,00 pr. produkt.

Produkterne  skal accepteres, som den er. La Roche-Posay forbeholder sig ret til at ombytte enhver produkt til en anden produkt  af samme eller højere værdi, hvis en beskrevet produkt ikke kan gives af en eller anden grund. Produktet kan ikke ombyttes til kontanter eller andet, hverken helt eller delvist. Deltageren er selv ansvarlig for eventuelle yderligere omkostninger forbundet med produktets realisation samt eventuel skat. La Roche-Posay forbeholder sig ret til at bede om identifikation, før produktet tilsendes.

I udbytte mod produkterne forbinder du dig til å logge in på våres FreeFromSpot plattform/ www.laroche-posay.dk og skriver din review om produkterne du har testet.

PERSONDATA OG BIDRAGET

De oplysninger, du indsender om dig selv sammen med dit bidrag, vil kun blive behandlet for at administrere programmet. Du vil ikke modtage yderligere information eller markedsføringskommunikation, medmindre du giver La Roche-Posay udtrykkeligt samtykke til det. For yderligere information, se vores Privatlivspolitik https://www.laroche-posay.dk/artikel/vilk%c3%a5r/a6963.aspx.

Ved at indsende dit bidrag accepterer du disse betingelser og samtykker til persondatabehandling som anført ovenfor. Du accepterer endvidere at vi videregiver dine personlige oplysninger til virksomheder med ansvar for levering af bestemte ydelser til os, f.eks. tilrettelæggelse af programmet eller administration af vores websteder, databaser eller andre aktiviteter i forbindelse med vores virksomheds funktion. Sådanne virksomheder skal acceptere at beskytte og holde dine oplysninger fortrolige og overholde vores fortrolighedspolitik. Deres anvendelse af dine personlige oplysninger er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at levere ydelser til os. De ikke må videregive, sælge, udlåne eller overføre dine personlige oplysninger til andre, og at de har pligt til at behandle alle oplysninger fortroligt i henhold til lovgivningen.

Hvis dit bidrag ikke er komplet, eller hvis der mangler nødvendige personoplysninger, vil du ikke kunne deltage i programmet. Kun ét bidrag per person accepteres. La Roche-Posay forbeholder sig ret til efter eget skøn at udelukke enhver person fra programmet, hvis det konstateres eller menes, at personen manipulerer med tilmeldingsprocessen eller driften af programmet, handler i strid med Betingelserne eller handler på usportslig eller forstyrrende måde eller med forsæt til at true eller chikanere en anden person.

La Roche-Posay er ikke ansvarlig for forsvundne bidrag eller bidrag, der sendes forkert eller bliver forsinkede, eller for tekniske problemer, der kan påvirke programmet.

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

Ved at deltage i testningen og gennemføre undersøgelsen overlader du dine rettigheder til bidraget, herunder ophavsretten til billeder, tekst mv. til La Roche-Posay. Dette indebærer blandt andet, at La Roche-Posay har ret til at publicere hele eller dele af bidraget, dog altid i overensstemmelse med dansk ret og god skik. Du samtykker til, at La Roche-Posay må bruge dit navn, bopæl, indsendte fotografier mv. Derudover samtykker du til, at La Roche-Posay uden yderligere kompensation eller varsel må bruge de indsendte bidrag og fotografier og andre billedrettigheder, som er taget eller skabt i forbindelse med programmet, til ethvert reklame-, markedsførings- eller informationsformål i ethvert medie eller format, inklusive internettet, i forbindelse med dette program. Desuden giver du La Roche-Posay en varig ret til at publicere, bruge, kopiere, ændre, slette i sin helhed, tilpasse, offentliggøre, oversætte og anvende, hele eller deler af indholdet, dog altid i overensstemmelse med dansk ret og god skik. Du samtykker til, at La Roche-Posay må bruge dit navn, bopælsland, indsendte fotografier mv. La Roche-Posay kan ikke garantere, at du vil få mulighed for at redigere eller slette indhold hentet fra spørgeundersøgelse.

ANSVAR

Ved at deltage i programmet holder du La Roche-Posay, dets tilknyttede eller forbundne virksomheder inklusive direktionsmedlemmer og ansatte skadesløse fra ethvert ansvar vedrørende interessekonflikter eller skader, tab eller beskadigelser af enhver art opstået fra eller i forbindelse med programmet eller den vundne præmie. La Roche-Posay er ikke ansvarlig for fejl eller forholder der ligger udenfor La Roche-Posays kontrol ligesom La Roche-Posays ansvar over for deltagerne kan aldrig overstige værdien af den præmie, som beskrives i Betingelserne.

De indsendte bidrag gives til La Roche-Posay, ikke til Facebook / Instagram. Facebook/ Instagram er ikke arrangør af programmet og er derfor ikke ansvarlig for krav af nogen art i forbindelse med programmet.

    Anbefalet til dig

    Se alle artikler
    3 pushs